Tuesday, June 21, 2011

DŽIAUGSMAS

Vakaro metą, kai visai nedaug liko iki tamsos, Meškiukas tarė Ežiukui:
-Ar žinai, kodėl mums užvis labiausiai patinka vakaras?
-Man patinka saulė,- atsakė Ežiukas.- Vakaras nepatinka.
-Kaip gi nepatinka? O kas sakė: "Na, Meškiuk, pavakarokime"?
-Aš sakiau. Bet man patinka saulė.
-Tuomet kodėl sakei?
-Man labai patinka sėdėti su tavimi vakarėjant, bet saulė patinka labiau.
-O kodėl niekada nesakei: "Na, Meškiuk, pasėdėkime saulutėje!"?
-Todėl, kad saulutėje mudu su tavimi nenusėdėtume. Saulutėje mudu būtinai ką nors prasimanytume.
-O vakare negalime nieko prasimanyti?
-Vakare gera tiesiog sėdėti. Sėdėti ir numanyti, kad šalia sėdi tu.
-Ką čia manyti, juk ir taip žinai.
-Žinau. Bet kai visai sutemsta, man kartais atrodo, kad tavęs nėra, ir tuomet aš n u m a n a u.
<...>
Jie sėdėjo krėsliukuose Ežiuko priebutyje; mirksėjo žvakė; aukštai danguje žiebėsi vos įžiūrimos žvaigždės. Ežiukas susimąstęs žiūrėjo į Meškiuką, o Meškiukas sielos akimis matė visą savo džiūgaujančią esybę ir droviai šypsojosi.
S.Kozlov

No comments:

Post a Comment