Friday, March 25, 2011

LUKOŠIUS.


"-O kas aš?
-Turbūt jūs - Dramblys.
-Kaip tu atspėjai?
-Tu juk atplaukei, tiesa? Dieną išėjau į priebutį, žiūriu - debesis, panašus į dramblį.
-Ten buvau aš,- tarė Dramblys.
-O tu... jūs... ilgam?
Ir tada Ežiukas pamatė tikrą Dramblį. <..>
-Iki ryto,- atsakė Dramblys.
-Nusileidote ant kalvos?
Dramblys linktelėjo.
-O tada - pėstute? Tai užeikite! - bemaž suriko Ežiukas. - Pavaišinsiu jus arbata!
-Netilpsiu,- papurtė galvą Dramblys.
Tada Ežiukas iššoko laukan ir pastatė priešais langą kėdutę.
Dabar jie sėdėjo priešpriešiais, Dramblys ir Ežiukas."

No comments:

Post a Comment